regulamin
30.06.2010.

Treść Serwisu

Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie oraz Podserwisach materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne, przykładowe wzory dokumentów, służą wyłącznie celom informacyjnym i skierowane są do podmiotów współpracujących bądź planujących współpracę z firmą Euromlek Katarzyna Puczek. Zawartość Serwisu nie służy do upubliczniania oraz wykorzystywania przez osoby trzecie oraz w jakikolwiek inny niż określony powyżej sposób bez porozumienia i za  pisemną zgodą  Euromlek Katarzyna Puczek.

Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego chyba, że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej. Usługodawca nie jest w jakikolwiek sposób związany informacjami zawartymi w Treści Serwisu chyba, że w treści takiej informacji wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej.

Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie działalności Serwisu i poszczególnych Usług, a także o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz świadczenia poszczególnych Usług.  Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze, zastosowaniu, itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu. 

Zmieniony ( 30.06.2010. )